Kontrast
Czcionka

Zgłaszanie awarii: (85) 683 31 70

O nas

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Ciepło dla Hajnówki

Działalność Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Hajnówce obejmuje głównie wytwarzanie i dystrybucję ciepła do celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb miasta Hajnówka oraz utrzymanie w gotowości technicznej urządzeń służących do przesyłu energii cieplnej.

Przedmiot działalności Spółki

  • produkcja i dystrybucja energii cieplnej wytwarzanej w źródłach własnych i kupowanej u innych producentów
  • eksploatacja, konserwacja i wykonywanie remontów urządzeń ciepłowniczych
  • rozwój spółki poprzez modernizację istniejących sieci cieplnych oraz budowę nowych
  • nadzór nad wykonawstwem urządzeń ciepłowniczych, świadczenie usług remontowych i budowlanych w zakresie sieci i urządzeń ciepłowniczych

Spółka prowadzi działalność na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

WCC/285/436/U/OT-7/98/MK z 20 października 1998 r. na wytwarzanie ciepła,
PCC/297/436/U/OT-7/98/MK z 20 października 1998 r. na przesyłanie i dystrybucję ciepła,
OCC/84/436/U/OT-7/98/MK z 20 października 1998 r. na obrót ciepłem.

Świadczone usługi

  • produkcja, przesył, dystrybucja i obrót energią cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla odbiorców gospodarki uspołecznionej i indywidualnych
  • wykonywanie sieci ciepłowniczych oraz montaż innych instalacji i urządzeń ciepłowniczych
  • płukanie instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania, sieci cieplnych, kotłów i/lub węzłów cieplnych
  • sprzedaż żużlu

System ciepłowniczy Hajnówki

System ciepłowniczy Hajnówki jest w 30% zasilany ciepłem produkowanym przez PEC Hajnówka z węgla i biomasy, a w 70% – ciepłem produkowanym przez spółkę Rindipol, należącą do skandynawskich udziałowców, firmy Rindi oraz do Nordyckiego Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska, od której PEC kupuje ciepło i przesyła sieciami wysokoparametrowymi (130/70°C) do węzłów cieplnych, gdzie następuje przetwarzanie ciepła na sieci niskoparametrowe (90/70°C i ciśnieniu 0,3 MPa).

PEC Hajnówka sukcesywnie realizuje program modernizacji miejskiego systemu ciepłowniczego. Aby całkowicie zrezygnować z węgla, inwestuje w nowe, bardziej efektywne i czystsze źródła ciepła. W 2024 r. PEC Hajnówka uruchomił kotłownię biomasową (o mocy 3 MW) w ramach projektu „Modernizacja dwóch kotłowni i budowa jednej kotłowni w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Hajnówce”. To największa inwestycja zrealizowana w PEC Hajnówka i nowy etap w rozwoju ciepła systemowego w mieście. W ostatnich latach zmodernizowano i wybudowano sieci ciepłownicze w technologii rur preizolowanych, a kotłownie węglowe zamieniono na nowoczesne węzły kompaktowe z pełną automatyką pogodową, co znacznie ogranicza niską emisję w mieście.

Więcej o systemie ciepłowniczym Hajnówki przeczytasz w dziale System ciepłowniczy Hajnówki.