Kontrast
Czcionka

Zgłaszanie awarii: (85) 683 31 70

System ciepłowniczy Hajnówki

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

System ciepłowniczy Hajnówki

Na hajnowski system ciepłowniczy składają się: sieć ciepłownicza zarządzana przez PEC Sp. z o.o. w Hajnówce oraz kotłownie – węglowa o mocy 5 MW i biomasowa o mocy 3 MW, a także kotłownia zasilana olejem opałowym i/lub gazem LNG o mocy 2×0,55 MW, które razem stanowią wspólny system ciepłowniczy miasta, obejmujący swoim zasięgiem większość jego obszaru. 60% ciepła jest produkowana przez spółkę SOLOR BIOENERGY POLSKA S.A., od której PEC Hajnówka kupuje ciepło i przesyła sieciami wysokoparametrowymi (130/70°C) do węzłów cieplnych grupowych i indywidualnych, gdzie następuje przetwarzanie ciepła na sieci niskoparametrowe (90/70°C i ciśnieniu 0,3 MPa).

Ciepło dostarczane jest sieciami o łącznej długości ok. 21 km. 99% sieci ciepłowniczej wykonana jest w nowoczesnej technologii preizolowanej.

PEC Hajnówka, aby całkowicie zrezygnować z węgla, inwestuje w nowe, bardziej efektywne i czystsze źródła ciepła. W 2024 r. uruchomił kotłownię biomasową (o mocy 3 MW) w ramach realizacji projektu „Modernizacja dwóch kotłowni i budowa jednej kotłowni w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Hajnówce”. To największa inwestycja zrealizowana w PEC Hajnówka i nowy etap w rozwoju ciepła systemowego w mieście. Realizacja tej inwestycji znacznie zwiększyła bezpieczeństwo zaopatrzenia Hajnówki w energię cieplną i radykalnie zmniejszyła wykorzystanie węgla do produkcji ciepła, co pozytywnie wpływa na jakość powietrza w mieście.

Więcej o tym, jak ciepło systemowe pomaga obniżyć niską emisję, przeczytasz w dziale Miasta bez smogu.

W ramach modernizacji została wybudowana kotłownia biomasowa o mocy 3 MW przystosowana do współpracy z obecną węglową kotłownią o mocy 5 MW, jako wspólny układ zasilania dla sieci ciepłowniczej. Zmodernizowana została także kotłownia zasilana olejem opałowym i/lub gazem LNG o mocy 2×0,55 MW.

Od stycznia 2024 do sieci PEC dostarczane jest ciepło odpadowe z kotłowni SP ZOZ przy ul. Doc. Adama Dowgirda 9 w Hajnówce o mocy 500kW.

W efekcie wykonania projektu, sieć ciepłownicza Hajnówki może być zasilana w energię cieplną otrzymaną z pięciu źródeł ciepła, co wpływa w dużej mierze na bezpieczeństwo dostaw energii dla mieszkańców Hajnówki.

Opis działania systemu ciepłowniczego znajdziecie w dziale System ciepłowniczy.

Zapoznaj się także z Regulaminem dostarczania ciepła przez PEC Hajnówka.