Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Hajnówce zaprasza do składania ofert na dostawę biomasy do kotłowni przy ul. Małej 9 w Hajnówce.