Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Hajnówce zaprasza do składania ofert na dostawę biomasy (zrębki leśnej i/lub tartacznej) w ilości 8000 mp lub 2000 t. Szczegółowe parametry w ogłoszeniu.