Data opublikowania

data publikacji

Projekt

Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta X

Beneficjent

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej X

Cele projektu

Głównym celem Projektu jest pokrycie dodatkowego zapotrzebowania na ciepło użytkowe na terenie miasta X i tym samym uniknięcie nadmiernego zużycia energii pierwotnej oraz emisji gazów cieplarnianych.

Wskaźnik produktu

długość wybudowanej sieci ciepłowniczej X km

Wskaźniki bezpośrednie rezultatu

– zmniejszenie zużycia energii pierwotnej X GJ/rok,
– szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO2) X Mg/rok

Całkowity koszt realizacji projektu

X PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych

X PLN

Dofinansowanie projektu z UE

X PLN