Kontrast
Czcionka

Zgłaszanie awarii: (85) 683 31 70

Historia

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Historia PEC S.A. w liczbach

2014

Przekształcenie firmy ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Zakończenie projektu „Przebudowa sieci ciepłowniczej ma terenie miasta X” współfinansowanego ze środków EU.
Długość sieci ciepłowniczej: 437,9 km.

2010

Rozpoczęcie projektu „Przebudowa sieci ciepłowniczej ma terenie miasta X” współfinansowanego ze środków EU.
Długość sieci ciepłowniczej: 426,1 km.

2009

Rozpoczęcie wdrożenia systemu zdalnego odczytu ciepłomierzy.
Długość sieci ciepłowniczej: 432,8 km.

2008

Przystąpienie do Programu Promocji Ciepła Systemowego.
Długość sieci ciepłowniczej: 430,5 km.

2006

Wprowadzenie telemetrii sieci ciepłowniczej.
Długość sieci ciepłowniczej: 399,8 km.

2002

Wprowadzenie Systemu Informacji Geograficznej GIS.
Długość sieci ciepłowniczej: 400,3 km.

1998

Przedsiębiorstwo zostało przekształcone w jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością gminy X.
Długość sieci ciepłowniczej: 376 km.

1997

Rozpoczęto wdrożenie systemu nadzoru nad pracą węzłów TAC.
Długość sieci ciepłowniczej: 372,4 km.

1991

Zastosowano pierwsze sieci preizolowane oraz pierwsze ciepłomierze.
Długość sieci ciepłowniczej: 318,9 km.

1986

Rozpoczął się proces komputeryzacji firmy.
Długość sieci ciepłowniczej: 344,2 km

1981

Budowa bazy transportowej i magazyny przy ul. Ceramicznej. Powstaje samorząd i Rada Pracownicza.
Długość sieci ciepłowniczej: 252,8 km

1979

Początek procesu automatyzacji systemu ciepłowniczego.
Długość sieci ciepłowniczej: 208 km

1974

Zmieniono nazwę firmy na Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.
Długość sieci ciepłowniczej: 92,4 km.

1969

Powstaje studium uciepłownienia miasta. Pierwsze magnetyczne regulatory centralnego ogrzewania.
Długość sieci ciepłowniczej: 46,2 km.

1966

Przedsiębiorstwo przeniosło siedzibę na ul. Lubartowską 91.
Długość sieci ciepłowniczej: 26,7 km

1964

Powstaje Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.
Długość sieci ciepłowniczej: 17,1 km.