Kontrast
Czcionka

Zgłaszanie awarii: (85) 683 31 70

Taryfa dla ciepła

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Taryfa dla ciepła

Taryfa dla ciepła zawiera zbiór cen i stawek opłat za ciepło służących do rozliczeń dostawcy ciepła z klientem i jest ustalana przez przedsiębiorstwo ciepłownicze zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Przedsiębiorstwo ciepłownicze jest zobowiązane do przedkładania taryfy dla ciepła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE) do zatwierdzania. Ceny oraz stawki opłat ujęte w taryfie są kalkulowane zgodnie z wymogami ustawy Prawo energetyczne oraz towarzyszących jej aktów wykonawczych w oparciu o koszty uzasadnione, które ponosi przedsiębiorstwo. Koszty te są analizowane oraz weryfikowane przez Prezesa URE. Ceny i stawki taryfowe zatwierdzone i dopuszczone do rozliczeń z odbiorcami przez Prezesa URE posiadają pełną moc prawną do ich stosowania.

Składniki opłat za ciepło

 1. Opłata za zamówioną moc cieplną
 2. Opłata za energię cieplną
 3. Cena nośnika ciepła
 4. Opłata stała za usługi przesyłowe
 5. Opłata zmienna za usługi przesyłowe

Aktualna Taryfa dla ciepła dla PEC Sp. z o.o. w Hajnówce.

Na podstawie taryfy, PEC ustala opłaty za ciepło dostarczane odbiorcom. W oparciu o wymienione opłaty, zarządcy lub administracje ustalają koszty zakupu ciepła i rozliczają je w opłatach pobieranych od osób użytkujących lokale mieszkalne lub użytkowane przez inne osoby niebędące odbiorcami.

Obecnie (od 01.07.2023 r.) w rozliczeniach z odbiorcami obowiązują następujące opłaty:

Dla grup odbiorców N1, N2, N3, N4 oprócz stawek opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłowe, stosowane będą ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła i nośnika ciepła oraz stawki opłat stałych i stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe ustalone w taryfie Solor Bioenergy Polska S.A. z siedzibą w Chojnicach.

 1. rata miesięczna opłaty za zamówioną moc cieplną: 6 876,74 zł/MW
 2. opłata zmienna za ciepło: 81,00 zł/GJ
 3. cena nośnika ciepła: 0
 4. rata miesięczna opłaty stałej za usługi przesyłowe
  1. Grupa F15 153,91 zł/MW
  2. Grupa F36 451,86 zł/MW
  3. Grupa F42 335,06 zł/MW
  4. Grupa N1: 7 055,98 zł/MW
  5. Grupa N2: 5 243,93 zł/MW
  6. Grupa N3: 4 008,24 zł/MW
  7. Grupa N4: 2 543,45 zł/MW
 5. opłata zmienna za usługi przesyłowe
  1. Grupa F122,14 zł/GJ
  2. Grupa F329,06 zł/GJ
  3. Grupa F411,60 zł/GJ
  4. Grupa N125,83 zł/GJ
  5. Grupa N2: 15,80 zł/GJ
  6. Grupa N3: 19,98 zł/GJ
  7. Grupa N4: 11,52 zł/GJ

Do powyższych opłat należy doliczyć podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opłata przyłączeniowa

Opłata przyłączeniowa określona w aktualnej taryfie dla ciepła wynosi dla średnicy przyłącza:
25 mm – 225,44 zł netto za metr bieżący przyłącza ciepłowniczego
32 mm – 228,62 zł netto/mb
40 mm – 236,13 zł netto/mb
50 mm – 259,84 zł netto/mb
65 mm – 276,01 zł netto/mb

Archiwalne taryfy dla ciepła

Taryfa dla ciepła_PEC Hajnówka_04.2023
Taryfa dla ciepła_PEC Hajnówka_08.2022
Taryfa dla ciepła_PEC Hajnówka_06.2022
Taryfa dla ciepła_PEC Hajnówka_05.2022
Taryfa dla ciepła_PEC Hajnówka_03.2022
Taryfa dla ciepła_PEC Hajnówka_2021
Taryfa dla ciepła_PEC Hajnówka_2019
Taryfa dla ciepła_PEC Hajnówka_2018
Taryfa dla ciepła_PEC Hajnówka_2015
Taryfa dla ciepła_PEC Hajnówka_2013
Taryfa dla ciepła_PEC Hajnówka_2011