Kontrast
Czcionka

Zgłaszanie awarii: (85) 683 31 70

Przyłącz się

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Wybierz ciepło systemowe

Szukasz bezpiecznego i komfortowego ogrzewania dla domu dopasowanego do Twoich potrzeb, a może budujesz nowy obiekt użytkowy i chciałbyś skutecznie ogrzać biuro czy inną przestrzeń użytkową? Wybierz najlepszy sposób na ogrzewanie i ciepłą wodę. Wybierz ciepło systemowe. Zobacz, w jaki sposób możesz dołączyć do milionów zadowolonych klientów ciepła systemowego i korzystać z komfortowego i bezpiecznego produktu.

Jeśli zdecydujesz się na korzystanie z dostarczanego przez nas ciepła systemowego, nie musisz przejmować się formalnościami związanymi z wykonaniem przyłącza, węzła czy odbiorami technicznymi. Staramy się ograniczyć do niezbędnego minimum zarówno wymogi finansowe, formalnoprawne, jak również zaangażowanie naszych odbiorców w procedurę związaną z przyłączeniem obiektu do sieci ciepłowniczej.

Przyłączenie do ciepła systemowego jest proste! Dowiedz się, co musisz zrobić.

Poradnik krok po kroku

Jeśli zdecydowałeś się na korzystanie z ciepła systemowego, dokonałeś dobrego wyboru. Teraz pozostało kilka kroków, aby zostać odbiorcą bezpiecznego, komfortowego i ekologicznego ciepła systemowego.

1. Zapytanie o możliwość przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej

Po złożeniu zapytania o możliwość przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, nasze służby techniczne przeprowadzą wstępną analizę możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej, biorąc pod uwagę zarówno kierunki rozwoju, jak i tempo rozbudowy sieci ciepłowniczej w określonych rejonach miasta.

2. Wniosek o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej (pobierz)

Złożenie formalnego wniosku o przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej oprócz tego, że rozpoczyna oficjalną procedurę w tym zakresie, dostarcza naszemu przedsiębiorstwu cennych informacji o rzeczywistym zainteresowaniu przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej w określonym rejonie miasta.

3. Warunki techniczno-ekonomiczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Po przeanalizowaniu możliwości, terminów oraz technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia obiektów do sieci ciepłowniczej, PEC określa warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej oraz sporządza dokumentację projektową oraz projekty umów, które są następnie przedstawiane odbiorcy ciepła do akceptacji.

4. Umowa przyłączeniowa

Po uzgodnieniu warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej, PEC zawiera z odbiorcą umowę przyłączeniową, określającą szczegółowo warunki, na jakich dany obiekt zostanie przyłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej, m.in. termin realizacji przyłączenia, stawki opłat za przyłączenie, miejsce rozgraniczenia własności sieci, zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia, wymagania dotyczące lokalizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz inne elementy wynikające z ustawy Prawo energetyczne.

5. Uzgodnienie i sporządzenie dokumentacji technicznej

Następnie PEC przystępuje do uzgodnienia i sporządzenia dokumentacji technicznej, występuje do odpowiednich instytucji o wydanie pozwolenia na budowę, po czym rozpoczyna realizację inwestycji na zasadach i w terminach zawartych w obowiązującej umowie przyłączeniowej. Po wykonaniu inwestycji, następuje jej końcowy odbiór oraz przekazanie do eksploatacji.

6. Wyposażenie obiektu w węzeł cieplny

Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia dostarczania ciepła do obiektu odbiorcy jest wyposażenie obiektu w węzeł cieplny. Na wniosek odbiorcy, PEC zapewnia również usługę wykonania i montażu węzła cieplnego. Wszelkie odbiory techniczne, związane z budową przyłącza oraz węzła, wykonują pracownicy PEC.

7. Zawarcie kompleksowej umowy sprzedaży ciepła

Dostawa ciepła do obiektu rozpoczyna się po zawarciu z naszym przedsiębiorstwem kompleksowej umowy sprzedaży ciepła określającej szczegółowo warunki oraz zasady dostarczania ciepła do obiektu. Po zawarciu umowy sprzedaży ciepła oraz wykonaniu instalacji odbiorczej w obiekcie, rozpoczniemy dostawę ciepła do Twojego domu. 

Szczegółowe informacje nt. dostarczania ciepła znajdziesz w Regulaminie dostarczania ciepła, dostępnym w dokumentach do pobrania.

Skontaktuj się z nami w sprawie szczegółów:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Łowcza 4
17-200 Hajnówka
e-mail: biuro@pec-hajnowka.pl
tel. (85) 682 60 85

Zmień sposób ogrzewania

Korzystasz z alternatywnego sposobu ogrzewania i dostawy ciepłej wody? Przełącz się na ciepło systemowe! Obawiasz się, że przestarzałe źródło ciepła w Twoim budynku po raz kolejny ulegnie awarii, a koszty naprawy i serwisowania znów obciążą Twój budżet? A może masz już dość uciążliwości związanych z zakupem i magazynowaniem węgla do ogrzania budynku? Zmień to. Wybierz ciepło systemowe! Chcesz przyłączyć się do ciepła systemowego? To proste! Dowiedz się, co musisz zrobić.

Dlaczego ciepło systemowe

Ogrzewanie budynku ciepłem systemowym ma zalety, które odczuwają nie tylko użytkownicy, ale też osoby odpowiedzialne za zarządzanie nieruchomością. Decydując się na ciepło systemowe, zarządca może mieć pewność, że sprawy związane z dbaniem o dostawy ciepła oraz kwestie bezpieczeństwa instalacji doprowadzającej ciepło do mieszkań są w całości powierzone specjalistom.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o korzyściach wynikających z używania ciepła systemowego do ogrzewania mieszkań w dziale Ciepło systemowe.