Kontrast
Czcionka

Zgłaszanie awarii: (85) 683 31 70

BOK

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Biuro Obsługi Klienta

Zapraszamy do naszego Biura Obsługi Klienta czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00–15.00, gdzie:

  • zawieramy umowy kompleksowe na dostawę ciepła,
  • dbamy o prawidłowość rozliczeń za ciepło,
  • udzielamy informacji na temat wysokości wystawionych faktur,
  • przyjmujemy reklamacje dotyczące wysokości opłat.

Ponadto, w Biurze Obsługi Klienta udzielamy informacji na temat:

  • aktualnych stawek opłat za ciepło,
  • zasad rozliczania ciepła,
  • zasad zwiększenia lub zmniejszenia zamówionej mocy cieplnej,
  • możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej czy wszystkich dodatkowych usług świadczonych przez PEC.

Kontakt:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Łowcza 4
17-200 Hajnówka
e-mail: biuro@pec-hajnowka.pl
tel. (85) 682 60 85

Zgłaszanie awarii (po godz. 15.00):
tel. (85) 683 31 70