Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Hajnówce informuje, że wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej WP,c wyniósł 1,166 w roku 2023.

Współczynnik WP,c

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej WP,c dla sieci ciepłowniczej bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego. Udział procentowy αDh ciepła dostarczonego w ciągu roku kalendarzowego do danej sieci ciepłowniczej wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczanego do tej sieci w ciągu roku kalendarzowego.

Źródło: Magazyn Ciepła Systemowego www.magazyncieplasystemowego.pl