Modernizacja kotłowni PEC zakończona – to nowy etap rozwoju sieci ciepłowniczej w Hajnówce. 14 marca miało miejsce oficjalne otwarcie kotłowni zmodernizowanej w ramach projektu „Modernizacja dwóch kotłowni i budowa jednej kotłowni w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Hajnówce”. To największa inwestycja zrealizowana w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Hajnówce. Ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie produkcji i dostarczania ciepła mieszkańcom.

Realizacja przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego, które Gmina Miejska Hajnówka pozyskała w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie w kwocie 9 004 750,00 zł pokryło 66,50% całkowitej wartości zadania. Całkowita wartość inwestycji to 13 541 002, 35 zł.

Głównym wykonawcą inwestycji, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego, została firma UNIBEP SA z Bielska Podlaskiego, która należy do lidera inwestycji biomasowych w północno-wschodniej Polsce. Prace budowlane i modernizacyjne trwały przez ponad rok. W ich ramach zostały wykonane:

* Projekt i budowa kotłowni biomasowej wraz z przebudową infrastruktury technicznej istniejącej kotłowni węglowej przy ul. Małej 9 w Hajnówce o mocy 3 MW,

* Projekt i budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu w modernizowanej kotłowni olejowej przy ul. Lipowa 166 w Hajnówce o mocy 2 x 0,55 MW wraz z wymianą palników oraz modernizacją automatyki kotłowej,

* Zakup dwóch ładowarek do przewozu biomasy (wykonawca JMP Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku).

UNIBEP należy do lidera inwestycji biomasowych w północno-wschodniej Polsce, wśród nich jest nasza hajnowska.

Miejska sieć ciepłownicza zarządzana przez spółkę PEC wraz z tą inwestycją wchodzi w nowy etap rozwoju, dostosowując się do powszechnych trendów w energetyce cieplnej opartej na odnawialnych źródłach energii, w tym przypadku – na spalaniu biomasy. Jest to pierwszy ważny krok w kierunku transformacji energetycznej w mniejszych miejscowościach – takich jak Hajnówka.

W wydarzeniu uczestniczyły osoby i podmioty zaangażowane w realizację projektu oraz radni, duchowni, przedstawiciele hajnowskich spółek i instytucji. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Jerzy Sirak, Burmistrz Miasta Hajnówka, Ireneusz Kiendyś, Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka, Paweł Mojsik, Kierownik Budowy z ramienia UNIBEP SA, Dariusz Link, Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Jarosław Kot, Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. W trakcie uroczystości głos zabrali Burmistrz Miasta Hajnówka, Zastępca Burmistrza, Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz Jarosław Kot, Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych (zaangażowany był w początkowym etapie przygotowawczym projektu jako ówczesny Prezes PEC). Wszyscy zgodnie podkreślali wagę tej inwestycji dla Hajnówki, jej mieszkańców oraz środowiska.

Przed Hajnówką stoją kolejne wyzwania związane z rozwojem i modernizacją sieci ciepłowniczej, zapewniającej bezpieczeństwo w zakresie produkcji i dostarczania ciepła mieszkańcom oraz instytucjom publicznym na terenie miasta.