Od początku roku 2024 pracownicy PEC-u poruszają się po Hajnówce nowymi samochodami z nowymi znakami firmy. Poprzednie samochody są mocno wyeksploatowane i należało je zastąpić aby zapewnić bezpieczne wykonywanie pracy oraz zapewnienie ciągłego zabezpieczenia eksploatacji sieci ciepłowniczej na terenie miasta.