Kolejne działanie w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Hajnówce w kierunku

zazielenienia naszej działalności. Po uruchomieniu kotłowni biomasowej, zakupiliśmy

samochód elektryczny. Ładowanie samochodu realizowane będzie z własnej ładowarki

umieszczonej na terenie kotłowni przy ul. Małej 9.

Planujemy jeszcze zamontować instalację PV aby móc wykorzystać tę energię na potrzeby własne

pracy kotłowni oraz do ładowania samochodu elektrycznego.

Złożyliśmy również wniosek o dofinansowanie samochodu z rządowego programu

„Mój Elektryk” o wysokości 20% wartości pojazdu.